Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Berlitz Method®

Berlitzmetoden®

Berlitzmetoden® - djupdykning i språket från början

Idag läser man språk med Berlitzmetoden® i hela världen. Aktiv konversationsbaserad inlärning med Berlitz är en av de mest framgångsrika metoderna för att lära sig språk på ett effektivt och roligt sätt.Alla våra kurser är baserade på följande pedagogiska principer i Berlitzmetoden®:

Dina behov kommer först
Vi genomför en genomgående behovsanalys och tar reda på vilka dina mål är, vilka situationer du vill klara av och vilka färdigheter du behöver bygga på. Det betyder att utbildningen skräddarsys till dina personliga mål.

Tala och tänk på målspråket från början
Genom att hela tiden använda det nya språket och samspela med infödda lärare och andra kursdeltagare blir du engagerad i målspråket från första början. Du lär dig fortare och dina framsteg blir betydligt mer omfattande än jämfört med tvåspråkiga lektioner.

En stor del av tiden är konversation
Dialog är själva kärnan i Berlitz språkträning. Bara denna aktiva, levande form av inlärning kan garantera att du snabbt kommer att kunna kommunicera på ditt nya språk utan att känna dig begränsad.

Målinriktad undervisning
Genom att träna språket på ett fritt sätt uppnår du en balans mellan flyt och exakthet i ditt uttryck. Under tiden får du verktyg för att bli bättre vilket ger dig ökad självsäkerhet i att använda språkets strukturer.

Intuitiv grammatik
Grammatiken rättas på ett sätt så du uppnår en balans mellan flyt och exakthet. I stället för repetitiva grammatikövningar lär du dig hur du använder grammatiken korrekt genom att aktivt tala språket, på ett intuitivt sätt.

Praktiskt lärande
Med hjälp av praktiska verktyg arbetar vi tillsammans med dig under lektionerna för att förstå hur du föredrar att lära dig och hur du lär dig mest effektivt. Din personliga inlärningsstrategi blir på så sätt en del av kursen. Valet av kursmaterial följer samma princip och är baserat på dina behov.

Ingen blir överväldigad eller understimulerad på våra kurser, i stället involveras varje enskild deltagare i lektionerna enligt sin personliga inlärningsstil. På så sätt säkras snabba framsteg och en hög motivation. De 10 Berlitznivåerna gör det möjligt att noggrant bedöma din språkliga potential och är en optimal start för att komma i gång med språkutbildning på bästa möjliga sätt.