Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Quality Management

Corporate Services

Företagslösningar

I vår globaliserade värld är goda språkkunskaper och insikt i andra kulturer nyckelkompetens för framgångsrika affärsrelationer. Berlitz erbjuder en unik helhetslösning med brett produktsortiment. Berätta för oss om ditt företags språkliga och interkulturella mål så tar vi hand om resten - enkelt, effektivt och målinriktat.

Behovsanalys
Våra företagsrådgivare börjar med en utförlig behovsanalys som sen ligger till grund för kursens utformning. Språkliga mål, kursinnehåll och budget utgår från behovsanalysen.

Nivåbedömning
När målen är definierade tar ett specialutbildat team på det aktuella Berlitzcentret hand om dina medarbetare och bedömer dem for att kunna placera dem på en korrekt Berlitznivå. Nivåbedömning sker online (med integrerade hör- och läsförståelseövningar, ordförråd och grammatik), muntligt eller skriftligt vid önskemål.

Kursdesign
Utifrån behovsanalysen tar vi fram ett kursförslag med specifik information som startnivå, mål för utbildningen, intensitet, kursinnehåll och utbildningsmål.

Företagsintern terminologi
Varje företag har sin egen fackterminologi. Detta kan naturligtvis integreras i utbildningen om så önskas.

Absolut transparens
All information beträffande alla undervisningstimmar och omkostnader för varje utbildningstillfälle redovisas. Närvarolistor uppdateras löpande och en sammanfattande utvärdering av varje deltagare sammanställs vid varje kursslut och vid önskemål.

Vi följer utbildningsförloppet
För att ge alla deltagare möjlighet att kontrollera sina framsteg erbjuder vi ett språktest vid kursens slut.

Utvärdering
Alla deltagare ges möjlighet att utvärdera varje kurssegment vid kursens slut. Innehållet i denna utvärdering kan skräddarsys för att passa specifika företagsbehov.

Kursintyg
Vid kursens slut får kursdeltagarna ett kursintyg.