Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Data Protection

Dataskyddsförklaring

A. Ansvarig databehandlingsinstans

Den ansvariga enheten för behandling av personuppgifter inom ramen för denna webbplats och i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Berlitz International Sweden AB
Olof Palmes gata 23
11122 Stockholm
Tel.: +46 (0)10-510 23 00
Web: www.berlitz.se
Email: info@berlitz.se

Personuppgiftsansvarig:

John Cooknell, email: info@berlitz.se
I den här dataskyddsförklaringen vill vi informera dig om i vilken utsträckning dina personuppgifter (nedan kallade "Data") behandlas.

B. Databehandling

Vi behandlar data för användning av vår hemsida. Behandlingen av dessa data inkluderar även information av data som överförs till andra företag.

Överföringen av data till USA styrs av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen, nämligen "EU-US Privacy Shield". Beslutet innebär att det är tillåtet att föra över personuppgifter till sådana mottagare i USA som anslutit sig till Privacy Shield. I detta beslut intygar kommissionen att de garantier som gäller för överföringen av data till USA på grundval "EU-US Privacy Shield" motsvarar dataskyddsnormerna i EU. När vi överför Data till USA anger vi att våra tjänsteleverantörer anslutit sig till "EU-US Privacy Shield".

De uppgifter som berörs i sådana fall, behandlingssyfte, rättsliga grunder, mottagare och överföringar till tredjeländer anges nedan:

a) Loggfil
Vi registrerar ditt besök på våra webbsidor i en loggfil. Därefter bearbetas följande data: namnet på varje åtkomstwebbplats, datum och tidpunkt för åtkomst, överförd datavolym, webbläsartyp och version, operativsystemet som används av dig, referensadressen (den tidigare besökta webbplatsen), din IP-adress och den begärande leverantören. Detta är nödvändigt för att säkerställa webbplatsens säkerhet. Vi bearbetar data enligt detta på grundval av våra legitima intressen enligt Art. 6 (1) f) GDPR. Loggfilen kommer att raderas efter sju dagar, om inte det krävs för att förtydliga eller som bevis för specifika överträdelser som har uppstått under retentionstiden.

b) Webbhosting
Inom ramen för webbhosting lagras alla data som behandlas i samband med driften av denna webbplats. Detta är nödvändigt för att säkerställa driften av hemsidan. Vi behandlar data enligt detta på grundval av våra legitima intressen enligt Art. 6 (1) f) GDPR. Vi använder webbhostingtjänster dit vi överför ovannämnda data för driften av vår hemsida.

c) Hur kontaktar man oss?
När du kontaktar oss, kommer dina uppgifter (namn, kontaktuppgifter, i den utsträckning som tillhandahålls av dig) och ditt meddelande endast att användas för behandling och hantering av din begäran. Data kommer att användas för behandling av din förfrågan på grundval av Art. 6 (1) b) GDPR eller Art. 6 (1) f) GDPR. För att behandla dina kontaktförfrågningar arbetar vi med tjänsteleverantörer, till vilka vi överför ovannämnda data.

d) Nyhetsbrev
För att regelbundet kunna ge dig information om vårt företag och våra tjänster kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi data som du har uppgett (e-postadress och andra ytterligare frivilligt angivna uppgifter).

För att göra detta behöver vi ditt samtycke enligt följande:

"[ ] Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet till Berlitz International Sweden AB. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke genom att skicka ett mejl till info@berlitz.se eller genom att använda länken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. "

Baserat på ditt samtycke skickas vårt nyhetsbrev till dig enligt Art. 6 (1) a) GDPR vid registrering. Prenumerationer på vårt nyhetsbrev omfattas av "double-opt-in process". För att förhindra missbruk skickar vi ett mejl till dig när vi har mottagit din registrering och begär att du bekräftar din prenumeration. För att kunna dokumentera prenumerationen enligt lagkraven loggas din prenumeration. Specifikt betyder det att vi kommer att lagra tidpunkten för mottagandet av din registrering och din prenumerationsbekräftelse samt din IP-adress. Nyhetsbrevet skickas genom våra tjänsteleverantörer, till vilka vi överför ovanstående uppgifter.

e) Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samtycker du automatiskt till lagring av dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, bankuppgifter) och din användardata (användarnamn och lösenord). Därmed kan vi identifiera dig som kund och du kan hantera dina beställningar. I det här sammanhanget får vi följande samtycke från dig:

"[ ] Jag skulle vilja skapa ett kundkonto. Spara min data för detta ändamål. Jag kan när som helst dra tillbaka mitt samtycke genom att skicka ett mejl till info@berlitz.se."

Baserat på detta samtycke kommer dina data att behandlas enligt Art. 6 (1) a) GDPR.

f) Köptransaktioner
Vi behandlar din orderdata för att uppfylla köpeavtalet. Uppgifterna behandlas på grundval av Art. 6 (1) b) GDPR.

Vi överför din adressdata till det företag som behandlar varorna. Om det behövs för att kontraktet ska fullföljas, skickar vi även din e-postadress eller ditt telefonnummer för att komma överens om leveransdatum (försändelseavi) med avsändaren.
Vi överför din transaktionsdata (namn, orderdatum, betalningsmetod, leveransdatum och / eller kvitto, betalningsbelopp och mottagare och i förekommande fall bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter) till den betalningstjänstleverantör som är skyldig att behandla betalningen.

g) Tävlingar och utlottningar
Dina uppgifter (namn och kontaktuppgifter och företagsnamn och roll vid deltagande på företagets vägnar) måste anges om du vill delta i våra tävlingar och utlottningar. För att genomföra tävlingar och utlottningar arbetar vi tillsammans med tjänsteleverantörer, till vilka vi överför de angivna data. Uppgifterna behandlas på grundval av ditt medgivande enligt Art. 6 (1) a) GDPR eller på grundval av våra legitima intressen för marknadsföring av våra tjänster enligt Art. 6 (1) f) GDPR.

h) Karriärsida
När du kontaktar oss för att skicka oss din arbetsansökan, till exempel via vår ReachMee-plattform, kommer dina uppgifter (t.ex. namn, e-postadress, föredragen arbetsplats, om de tillhandahålls), ditt meddelande och de inlämnade ansökningsdokumenten endast att användas för bearbetning och hantering din jobbansökan. Här är den primära rättsliga grunden för att hantering dina uppgifter, avsnitt 26 GDPR. Enligt detta är det tillåtet att behandla Data som krävs i samband med ett beslut om eller ingående av ett anställningsförhållande.
Om uppgifterna fortfarande krävs efter att ansökningsförfarandet har slutförts, till exempel för åtal, kan vi behandla Data för att skydda våra legitima intressen enligt Art. 6 (1) f) GDPR, t. ex för påståenden och anspråk eller som försvar mot fordringar.

i) Webbsidesanalys och marknadsföring
Vi använder "cookies" för att aktivera vissa funktioner. Cookies är små datapaket som installeras på din enhet och utbyts med andra tjänsteleverantörer. Några av de cookies som används av oss kommer att raderas så fort du stänger webbläsaren ("session cookies"). Andra cookies kvarstår på din enhet och gör det möjligt för oss att identifiera din webbläsare igen vid nästa besök ("ihållande cookies").
Du kan radera alla cookies som sparats på din enhet och justera inställningarna för din webbläsare för att förhindra installation av cookies.
I det här fallet måste du kanske justera vissa inställningar varje gång du besöker vår hemsida och accepterar nedskrivningen av några av de angivna funktionerna.
Vi använder cookies i samband med följande funktioner:

aa) Google Analytics
Vi använder Google Analytics som är en tjänst från Google LLC 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043 USA. För att tillhandahålla sina tjänster använder Google vissa cookies. Informationen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som genereras av cookies, överförs till en Google-server i USA där de lagras. Vi använder den lagrade informationen för att analysera din användning av vår webbplats, för att förbereda rapporter om webbplatsaktiviteter för webbplatsoperatören och att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen. Vi behandlar de data som erhållits med ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR. Google kommer inte att länka din IP-adress till andra Google-data.

Vi vill påpeka att den här webbplatsen använder Google Analytics med expansion "anonymizeIp()". Detta innebär att IP-adresser trunkeras innan de överförs till USA. Direkt personlig identifiering i samband med sparade data är därför allmänt inte möjligt. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en server i USA och avkortas där.

Du kan när som helst stänga av insamlingen av dina data med framtida effekter genom att använda Google Analytics-deaktiveringstillägget för webbläsare på

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Observera också informationen om användningen av data från Google som finns tillgänglig i Googles partnernätverk på:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
www.google.de/privacy_ads.html

Google är certifierat på:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Ytterligare information om datasäkerhet finns även på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

C. Villkor för datalagring

Vi lagrar endast personuppgifter så länge som krävs för det syfte för vilket de behandlas eller tills du tar tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dessa uppgifter. Om lagstadgade lagringsskyldigheter måste följas kan lagringsperioden för vissa Data vara upp till 10 år, oavsett syftet för behandling av uppgifterna.

D. Dina rättigheter som uppgiftslämnare

a) Rätten till information
På begäran kommer vi att ge dig information om de personuppgifter som lagras på dig, när som helst och kostnadsfritt.

b) Korrigering, radering, behandlingsrestriktioner (blockering), invändning
Om du inte längre godkänner lagringen av dina personuppgifter eller om dina personuppgifter inte längre är korrekta, kommer vi att initiera borttagningen eller blockeringen av dina data på din förfrågan eller se till att dina data uppdateras i enlighet med detta (i den utsträckning det är möjligt enligt med gällande lagar och förordningar). Detsamma gäller om du vill att vi begränsar användningsområdet gällande dina personuppgifter i framtiden.

c) Dataportabilitet
På begäran kommer vi att lämna ut dina uppgifter till dig i ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format så att du vid behov kan överföra data till en annan behörig part.

d) Rätten att överklaga
Du har rätt att överklaga till din behöriga tillsynsmyndighet:

(https://www.datainspektionen.se/)

e) Rätt att återkalla samtycke med framtida verkan
Du kan när som helst dra tillbaka ditt givna samtycke med framtida effekt. Återkallandet av ditt samtycke kommer dock inte på något sätt att påverka lagenligheten av behandlingen av dina uppgifter före tidpunkten för återkallandet.

f) Begränsningar
Data som inte kan användas för att identifiera den berörda parten, till exempel som har blivit anonymiserade för analysändamål, påverkas inte av ovanstående rättigheter. Tillhandahållandet av information, radering, blockering, korrigering eller överföring av data till ett annat företag kan vara möjligt om du ger oss ytterligare information som möjliggör en identifiering av oss.

g) Utövande av dina rättigheter som uppgiftslämnare
Om du har några frågor angående dina personuppgifter, tillhandahållande av information, korrigeringar, blockering, invändningar eller radering av data eller att dina data ska överföras till ett annat företag, kontakta info@berlitz.se.