Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Berlitz Cultural Consulting

Berlitz Consulting

Global Leadership Training - där världar möts

Internationella chefer kan uppleva energikrävande spänningar i sitt dagliga arbetsliv när olika världar bokstavligen kommer i kontakt med varandra. I vår globaliserade värld räcker det inte längre att ha starka specialist- och engelskkunskaper för att hantera sådana utmaningar. Man måste aktivt överbrygga språkbarriärer och olika kulturella preferenser samtidigt som man effektivt anpassar sig till gemensamma mål. Ledande företag idag är de som kan svara på förändringar på en internationell marknad med ökad flexibilitet och genom att skapa mångkulturella team samt applicera en global strategi för att interagera med kunder, leverantörer och medarbetare.

Global Leadership Training erbjuder ett brett utbud av aktuella och relevanta utbildningar som utvecklar färdigheter och möjligheter för globalt verksamma medarbetare genom att förse dem med de färdigheter som krävs för att lyckas internationellt. Utbildningarna utrustar personal på alla nivåer i din organisation med nödvändiga kompetenser inom kommunikation, interkulturell förståelse och ledarskap så att de framgångsrikt kan implementera företagets mål i en komplex och global miljö och stärka företagets position på den internationella marknaden.

Berlitz Consulting