Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Intercultural Training

COI® Assessment

Cultural Orientations Indicator (COI) är ett webbaserat verktyg för utveckling av kulturellt kompetenta medarbetare och chefer.

Genom en tillförlitlig bedömning av en individs kulturella preferenser och komparativa analyser får medarbetarna nödvändig kunskap och medvetenhet för att bygga effektiva färdigheter och tillämpa beteendemässiga anpassningar för mångkulturellt ledarskap och affärsverksamhet.

Berlitz Cultural Navigator

Cultural Orientations Model (COM)

COM är ett ramverk för att beskriva, jämföra, kartlägga och analysera kulturella komponenter på alla nivåer. Det erbjuder delad kunskap och överblick för att analysera kulturella fenomen och kulturella möten. De tio dimensionerna som tas upp i  COI är miljö, tid, action, kommunikation, rum, makt, individualism, konkurrens, struktur och tänkande.

Cultural Orientations Indicator® är ett registrerat varumärke tillhörande Training Management Corporation (TMC) som ingår i Berlitz koncern.