Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Intercultural Training

Kommunicera effektivt över olika kulturer

med våra utbildningar inom Cultural Orientations

Berlitz Cultural Orientation-verktyg är till för medarbetare som behöver utveckla sina färdigheter för att jobba och leda i en global affärsmiljö. Utbildningarna erbjuder ett systematiskt sätt att förstå och få inblick i olika kulturella skillnader och utforska nationella kulturella preferensmönster och andra influenser (familjestruktur, affärskultur) som påverkar en individs tankesätt och beteendemönster. Med den här kunskapen kan medarbetare stärka sin trovärdighet, kommuinition, affärsrelationer och samarbete.


Cultural Orientations Indicator® (COI)

Det personliga assessment-verktyget identifierar en individs riskområde för potentiella kulturella "krockar" och rekommenderar de justeringar och anpassningar som behövs för att möta kulturen i ett specifkt land. COI genererar riktade jämförelser och analyser av kulturella olikheter och erbjuder detaljerad coachande information som hjälper att få en djupare insikt bättre kulturell finkänsighet.


The Cultural Navigator®

Vår onlineplattform for interkulturell träning erbjuder kulturella data och information snabbt för att kunna leda och göra affärer på en globalt. Dina medarbetare får nödvändig affärskunskap för att kunna hantera affärskontakter och göra affärer på en internationell skala. Programmet fokuserar på att förstå kulturens inverkan på arbetsplatsen och i yrkesrelationer och riktas till chefer och medarbetare som jobbar internationellt.

Oförståelse för kulturella skillnader kan medföra ineffketivitet och orsaka missförstånd och konflikter på arbetsplatsen eller yrkesmässiga relationer. Berlitz Cultural Orientation-verktyg är framtagna för chefer för multikulturella team, affärsresenärer, för expatriater på kortare uppdrag och andra som vill skapa affärskontakter i en obekant region, land eller vill optimera sina interkulturella färdigheter. Kontakta Berlitz för mer information.

www.culturalnavigator.com