Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Intercultural Leadership Seminar

Utbildning i interkulturellt ledarskap

Berlitz Göteborg 19-20 Mars 2013 och Berlitz Stockholm 21-22 Mars 2013

 

Förbättra samarbetet med kollegor och kunder från olika kulturer genom en ökad förståelse för ditt eget och andras kulturella ramverk - samtidigt som du lär dig hur du kan anpassa ditt ledarskap i olika interkulturella kontext för att nå ett bättre resultat.

Att aktivt arbeta med och förstå interkulturella skillnader är en avgörande faktor för att nå framgång i en internationell företagsmiljö. Berlitz utbildning i interkulturellt ledarskap är framtagen för att utveckla och stödja både chefer och anställda i det dagliga samarbetet med affärskontakter från olika kulturer och länder.

Målgrupp:

Chefer och anställda som arbetar i en internationell företagsmiljö och vill utveckla sin förståelse för interkulturella skillnader för en effektivare kommunikation med affärskontakter och kollegor.

Innehåll och målsättning:

• Att utveckla förståelsen för hur interkulturella skillnader påverkar effektiviteten i ett team, framgången i det egna ledarskapet och utfallet av internationella möten.
• Kunna identifiera och förstå sitt eget kulturella filter och ramverk och kunna sätta det i relation till andra individers beteenden och preferenser.
• Öka förståelsen och samarbetet med kollegor och kontakter som inte delar samma uppfattning och kulturella ramverk.
• Förstå hur man genom att anpassa sitt ledarskap i olika kontext kan öka effektiviteten och generera bättre resultat.

Det här tar du med dig från kursen:

  • En förståelse för kulturella skillnader samt kunskap om affärspraxis i andra länder.
  • Metoder och tekniker för att kunna förutse och hantera oväntade reaktioner, tankebanor och utfall i olika affärssammanhang. 
  • Verktyg för att kunna effektivisera samarbetet mellan personer från olika kulturer.

Format:

  • Längd 2 dagar, 9:00 till 17:00 inklusive lunch
  • Coach: Clive Higton, Senior Consultant
  • Plats: Berlitz Stockholm eller Berlitz Göteborg
  • Datum: 19-20 Mars 2013 i Göteborg eller 21-22 Mars 2013 i Stockholm
  • Förberedelser* Individuell kulturell analys med hjälp av verktyget Cultural Orientations Indicator (COI)
  • Pris: SEK 9990 exkl. moms. Priset inkluderar lunch och analysverktyget COI

* Kursens innehåll kommer att anpassas efter deltagarnas nationalitet och kulturella ramverk. För att kunna bygga upp ett relevant innehåll ber vi därför alla deltagare göra vår analys online (tidsåtgång ca 20 minuter). Baserat på resultaten kommer sedan konsulten att skräddarsy innehållet. Läs mer om analysverktyget Cultural Orientations Indicator här.

Den här kursen har max 10 deltagare. Anmälan görs senast 8 mars och är bindande.