Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Global Leadership Training - Business Class

Business Communication Class

Effektiv affärskommunikation på internationell nivå 

I detta innovativa format kan du fokusera på internationell affärskommunikation och slipa på dina företagspresentationer, din mötesteknik eller förhandlingsteknik. Programmet skräddarsys utifrån dina förutsättningar och din målsättning. Avsätt en vecka på heltid för att fördjupa dina kunskaper och optimera dina förutsättningar att bli en framgångsrik affärspartner i en internationell miljö. Programmet är baserat på one-on-one coachning och genomförs uteslutande på engelska med språk- och kommunikationskonsulter. Minst Berlitz nivå 5 i engelska krävs.

En typisk Business Class-dag:

Du träffar typiskt ett team av 3-4 coacher och konsulter under ett Business Class program, samtliga har gedigen erfarenhet inom Business English från olika branscher samt inom affärskommunikation. 

Fokusera på resultat:

Du kan välja att fokusera på att bygga upp dina kompetenser för att förbereda och leverera effektiva och starka presentationer för en internationell målgrupp.  Du får en djup förståelse för vad som krävs för att hålla en bra presentation som ett led i god affärskommunikation samt hur du bäst förbereder och levererar genom att använda visuella hjälpmedel, röstläge och kroppsspråk.

Du kan även bygga upp individuella kompetenser som krävs för att leda och hålla möten i en internationell miljö. Denna modul syftar till att förmedla kunskapen som behövs för att effektivt strukturera, leda och kommunicera under möten. Genom att öppna, hålla agendan för mötet, besvara frågor och hantera svårare situationer säkerställer du att det ultimata målet för mötet uppfylls. Du får träna på olika aspekter av att leda möten och du coachas i att använda diplomatiskt språk.

Du har även möjlighet att välja att fokusera på förhandlingsteknik under din Business Class och förstå förutsättningarna för framgångsrika förhandlingssituationer, identifiera nyckelelementen i förberedelserna inför en förhandling, använda effektivt språk för att leda förhandlingar som leder till positiva resultat för båda parter, att presentera förslag på ett övertygande sätt samt att utveckla strategier för att hantera utmaningar.

Idealiskt för:

  • Dig som vill ha en effektiv utbildning som fokuserar just på dina behov.
  • Dig som vill kommunicera i affärsengelska på en högre internationell nivå.
  • Dig som arbetar internationellt och vill fördjupa dina globala kompetenser.