Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Berlitz Cultural Consulting - Cultural Business Seminars

Ledarskap

Att ha en utvecklad och strategisk syn på global diversifiering och inkluderande ledarskap är centralt för en framgångsrik global affärsstrategi.

Styrkorna hos en diversifierad arbetsplats kommer sällan till sin rätt om man inte samtidigt arbetar med hur man optimerar samarbetet. Berlitz hjälper till att applicera relevanta strategier och metoder för att skapa en effektiv och inkluderande företagskultur genom situationsbaserat ledarskap.

Berlitz ledarskapsutbildningar är uppbyggda runt en inkluderande ledarskapsmetodik, ett välutvecklat konceptuellt ramverk, moderna verktyg och program för att kunna tillgodose våra kunders behov världen över.  

Berlitz utbildningar hjälper företag att:

  • Driva organisationen framåt genom att förmedla de verktyg som behövs för effektiv kommunikation via workshops och coachning.
  • Validera strategier och metoder genom att analysera och diskutera "best practices".
  • Aktivera styrkan i en diversifierad arbetsstyrka.
  • Konstruktivt arbeta med individuella referensramar för att förstå de olikheter som finns.
  • Utveckla starka ledare.
  • Maximera utfallet av arbetet med globala talanger för att skapa och vidhålla en framgångsrik global organisation.
  • Skapa och utveckla en global diversifierings- och inkluderande strategi.
  • Öka den generella medvetenheten om globala ledarskapsfrågor.