Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Berlitz Cultural Consulting - Cultural Business Seminars

Leading & Managing Across Cultures

Berlitz seminarier: det perfekta komplementet till din språkutbildning.

Global Meetings

Öka effektiviteten och effekten av dina internationella möten. Använd dina utökade språkkunskaper framgångsrikt vid möten genom att förbereda för hur du ska planera och strukturera möten, hantera invändningar, och leda möten professionellt.
Språk: engelska

Global Presentations

Övertyga din internationella publik. Kombinera språkkunskaperna du har fått med de kunskaper du behöver för att presentera effektivt inför en internationell publik, övertyga lyssnarna från olika kulturella bakgrunder eller framställ dina ståndpunkter på ett effektivt sätt.
Språk: engelska

Global Negotiations

Avancera i ett internationellt sammanhang. Sätt dina språkkunskaper till mycket effektiv användning med tillhörande förhandlingstaktiker. Att förhandla i ett internationellt sammanhang kräver skärpt uppfattning om interkulturella skillnader och kunskap om globala förhandlingstaktiker, om du vill undvika att göra ett allvarligt fel eller misslyckas direkt.
Språk: engelska

Doing Business Globally

Säkra dina konkurrensfördelar på en internationell nivå. Känn igen fallgroparna med interkulturella skillnader genom att göra dig mer medveten om din egen kultur och utveckla en bredare förståelse för kulturella skillnader. Få den kunskap du behöver för att lyckas med framgång på internationell nivå, bilda team och utveckla lönsamma affärsrelationer.
Språk: engelska

International Assignment

För ett lyckat utlandsetableringsuppdrag, måste du vara förberedd på det land du ska till, såväl som att ha goda språkkunskaper, om du ska kunna agera med din vanliga professionalism i personliga och arbetsrelaterade situationer. Bekanta dig med värdesystemet i det land du ska åka till för att säkerställa att du är förberedd för skillnader i att bygga relationer, management och dagliga interpersonell kommunikation. Hur bygger du dessa relationer och hur fungerar den dagliga kommunikationen? Vilken ledarstil bör du räkna med att stöta på och vilken roll kommer hierarki att spela i det land du kommer att arbeta i?
Språk: engelska