Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Language programs

Språkkurser för barn och tonåringar

Att lära sig genom att ha roligt.

Att lära sig ett nytt språk är lättast när man är barn och tvåspråkiga barn får ett försprång i livet. Barn är nyfikna och fördjupar sig i ett nytt språk helt naturligt. Chanserna för att kunna tala utan brytning är större ju tidigare man börjar.

En hel mängd goda anledningar för att börja med språk tidigt:

  • Att lära sig ett nytt språk har en positiv inverkan på barns intellektuella förmåga
  • Det uppmuntrar och förstärker den intellektuella utvecklingen
  • Det förstärker mental rörlighet
  • Det hjälper förståelsen av modersmålet
  • Det lägger en grund för förståelse och uppskattning för andra kulturer
  • Det ger en god grund för språkinlärning i skolan
  • Det ökar framtida karriärmöjligheter i många branscher

Så fungerar det:

Alla språklärare på Berlitz Kids- och Teens-program har språket de undervisar i som sitt modersmål och har erfarenhet av att arbeta med barn.

Oavsett hur gamla barnen är eller hur mycket tid de har till förfogande har våra språkcenter rätt kurs för ditt barn.