Språkutbildning eBerlitz Testing Services Global Leadership Training Kids + Teens Berlitz företaget Boka Online
 
Kids + Teens Language Programs

English Starter/Primary åldrarna 4-7

Ge ditt barn ett försprång med roliga och spännande aktiviteter

Barn har en naturlig förmåga att lära sig språk. Mimi & Me-programmet är en unik möjlighet till lärande för barn i åldern 4 till 7. Genom den beprövade Berlitzmetoden i kombination med ny pedagogisk forskning, hjälper Mimi & Me barn att lära sig att tala och interagera naturligt på engelska. Ge dina barn ett försprång för skolan och i livet. Mimi & Me-lektionerna är som lektid med vänner och då lär sig barnen som mest.

Barnanpassat lärande

·         Lärande genom spännande historier, spel, sång och lek

·         Fokus på samtal med positiv förstärkning

·         Bygger upp förtroendet för att tala och interagera på engelska

·         Fördjupning i språket genom Berlitzmetoden

·         Aktiverar ditt barns naturliga förmåga att lära sig språk

Ett försprång i skolan

När man lär sig ett nytt språk tycker vi på Berlitz att den bästa metoden är att fördjupa sig i språket så mycket som möjligt. Berlitz Mimi & Me-lärare använder roliga, kreativa berättelser, sånger och spel för att aktivera ditt barns fantasi och lära ditt barn hur man talar det nya språket varje steg på vägen. Tidig exponering för språkinlärning minskar osäkerheten i samtal och förbereder ditt barn att lyckas i skolan och i livet.

Genom att bara använda engelska på lektionerna kommer ditt barn lära sig språket enklare i sammanhang och utveckla en bättre förståelse för andra kulturer. Berlitz lärare kan anpassa kursinnehållet för att maximera användningen av material och kursinnehåll som passar ditt barn bäst.

En metod som fungerar

Med Berlitz får du och ditt barn kontinuerligt stöd. Du kommer att bli imponerad hur mycket barnen kan lära sig och avanera på kort tid och samtidigt ha roligt.